ALTERNATİF İHTİLAF ÇÖZÜMLERİ

 

Hukuki ihtilafların yargı sistemine alternatif çözüm yolları, özellikle son yıllarda artan milletlerarası münasebetlerin zorunlu bir neticesidir. Özel hukuk alanında tahkim e ceza hukuku alanında uzlaşma alternatif çözümlerinin Türk hukukundaki yansımasıdır.

 

Hukuki ihtilaf ve davalarda tahkim, yargı sisteminin pahalı ve uzun süren çözüm ( bazen çözümsüzlük ) yollarına son derece iyi bir alternatif olarak uygulanabilmektedir.

 

Hukuki münasebetin tanzimi esnasında taraflarca kararlaştırılabilen tahkim şartı, muhtemel ihtilafların mahkemeler yerine tarafların tayin edeceği iki ve bir de bağımsız hakemden oluşan hakem heyetin nezdinde daha ucuz ve daha kısa sürede çözümlenmesi için fırsat yaratmaktadır.

 

Tutan & Turan, hem hukuki münasebetlerin tanziminde hem de ihtilaf mevcutken tahkimi önermekte ve tüm tahkim sürecini yönlendirmektedir. Bu çerçevede ICC ( Milletlerarası Ticaret Odası ) tahkim heyeti ve ICC tarafından Türkiye’de çalışan hakemlerle beraber çalışılmaktadır.