AVUKATLAR

 

 

 

ERHAN TURAN

 

ERHAN TURAN, 17 Mayıs 1968'de doğdu.

Antalya Lisesi'nden (1984) ve Dicle Üniversitesi Hukuk fakültesi'nden (1988) mezun oldu. 1991'de Turan & Turan Avukatlık Bürosu'nu kurdu. Antalya Barosu ve Milletlerarası Barolar Birliği üyesi. Türkçe ve İngilizce bilmektedir. ÇALIŞMA ALANLARI: İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Bankalar Hukuku, Proje Finansmanı ve Yönetimi, Vergi, Sermaye Piyasası, Maden ve Çevre Hukuku, Finansal Kiralama Hukuku, İnşaat, Tüketici Hukuku, Bilgi Teknolojileri, Fikrî Haklar, Hukukî İhtilâflar, Şirket Devralmaları ve Birleşmeleri, Gayrimenkul Hukuku.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 

..............................................................................................................................................

 

 

DOĞAN AKSOY

 

DOĞAN AKSOY, 03 Temmuz 1963 günü Burdur Yeşilova’da doğdu.

Antalya Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya Barosu nezdinde stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı ve serbest avukatlık mesleğine başladı.

 

Stajer olarak başladığı Turan & Turan Hukuk Bürosu’nda avukatlık melseğine halen devam etmektedir. Antalya Barosu üyesidir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

..............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Vekaletname Bilgileri     Ortaklar