ÇALIŞMA ALANLARI

 

Turan & Turan Avukatlık Bürosu, yerli ve yabancı şahıs ve şirketlerin hukukî ihtilâflarının klasik çözümlerinin yanı sıra küreselleşen ve her gün daha da hızlı bir şekilde bütünleşen dünyanın yarattığı yeni konular; bu bağlamda özellikle bankacılık, finans, iletişim, ticaret hukuku, sigorta hukuku, bilişim hukuku, sözleşmeler hukuku ve yabancı yatırımlar konularında da hukukî müşavirlik hizmeti vermekte, sorun aşamasında ise dava ve takip sonuçlanıncaya kadar olan her türlü prosedürde hukukî takip hizmeti sağlamaktadır.

 

Sol tarafta listelenen çalışma alanlarına ilaveten, Turan & Turan Türk Hukukunun her alanında; özellikle ihtilâf öncesi safhada gerekli sözleşmelerin ve diğer hukuki metinlerin hazırlanması, adli ve idari mercilere müracaat ve hukuki müşavirlik alanlarında da hizmet vermektedir.

Turan & Turan'da çalışan avukatların her biri, ihtisaslaşmanın bilincinde ve kendi çalışma alanlarında özel ihtisas sahibidir.

 

Ücretlendirme