FİKRİ HAKLAR ve SİMAİ MÜLKİYET HUKUKU

 

Fikri haklar ve sınai mülkiyetin korunması birçok uluslararası sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Fikri Haklar ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nun temel ilkeleri çerçevesinde verilen temel hizmetler şunlardır;

 

* Eser sahibinin başta telif hakları olmak üzere; manevi ve mali hakları ve diğer tüm haklarının korunması,

 

* Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,

 

* Marka ve sanat eserlerinin korunması, ihlali ve taklit mallar nedeniyle oluşan zararlar yönünden müvekkil şirketlerin haklarının korunması,

 

* Tecavüz halinde hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda açabilecek hukuk, tespit ve eda dava işlemlerinin yürütülmesi.