GAYRİMENKUL HUKUKU

 

Gayrimenkul Hukuku, hem Medenî Hukukun bir dalı olarak; bu bağlamda mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve ihtilâflarını; hem de yabancı yatırımcı ve bireyler için gayrimenkul edinim şekillerini belirler.

 

Turan & Turan, bir Medenî Hukuk disiplini olarak Gayrimenkul Hukuku alanında, gerek bireysel gerekse kamusal ihtilâf ve davaların çözümü açısından müşavirlik ve takip hizmetleri sunmaktadır.

 

Ayrıca Türkiye'de gayrimenkul mülkiyeti edinmek isteyen yabancı yatırımcılar ve bireyler için hem gerekli usûl hem de alınmak istenen gayrimenkulün mevcut fiilî ve hukukî durumu hakkında bilgi temini hususunda müşavirlik ve takip hizmeti verilmektedir.