İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmeti verilmekte, ihtilaf önleyici çözümler sunulmaktadır. Bu bağlamda Turan & Turan;

 

* İşe giriş, çalışma dönemlerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,

 

* Genel ve özel iş akitlerinin hazırlanması ve müzakereleri,

 

* İşveren hakları ve işçi sorumluluklarının düzenlenmesi,

 

* İşverenin işyerinin korunması,

 

* İşçi özlük hak ve alacaklarının tespiti, korunması

 

* Çalışma sürelerinin tespiti, tescili ve işçi alacaklarının tespiti, tahsili konularında koordineli şekilde çalışmaktadır.