İSTİNAF ve TEMYİZ

 

Mahkeme kararları genellikle ihtilafı çözen son sözler değildir. Hukuk ve ceza muhakemesine, çoğu zaman verilen kararların denetlendiği kanun yolları mevcuttur ki bunlar Türk Usul Hukuku açısından adli yargıda istinaf ve temyiz müesseseleridir.

 

Hukuk davalarında belli bir parasal sınırın üzerindeki ihtilaflar ile ceza davalarında belli bir cezayı aşan kararlar; hukuk davalarında tarafların talebi üzerine, ceza davalarında ise bazen kendiliğinden bazen ise tarafların talebi üzerine bir üst mahkeme tarafından denetlenmektedir.

 

Turan & Turan gerek istinaf gerekse temyiz davalarında davaya konu işi başından beri üstlenmemiş dahi olsa kanun yolu öncesi vermiş olduğu hizmetlere ek olarak bu alandaki tecrübesini de müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır.

 

Turan & Turan’da çalışan avukatlar adli yargıda temyiz davalarına bakan yüksek mahkeme olan Yargıtay içtihatlarına ve uygulamasına kendi ihtisas alanları dahilinde son derece vakıftır.