ORTAKLAR

 

ERHAN TURAN

 

ERHAN TURAN, 17 Mayıs 1968'de doğdu.

Antalya Lisesi'nden (1984) ve Dicle Üniversitesi Hukuk fakültesi'nden (1988) mezun oldu. 1991'de Turan & Turan Avukatlık Bürosu'nu kurdu. Antalya Barosu ve Milletlerarası Barolar Birliği üyesi. Türkçe ve İngilizce bilmektedir. ÇALIŞMA ALANLARI: İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Bankalar Hukuku, Proje Finansmanı ve Yönetimi, Vergi, Sermaye Piyasası, Maden ve Çevre Hukuku, Finansal Kiralama Hukuku, İnşaat, Tüketici Hukuku, Bilgi Teknolojileri, Fikrî Haklar, Hukukî İhtilâflar, Şirket Devralmaları ve Birleşmeleri, Gayrimenkul Hukuku.

 

..............................................................................................................................................

 

GÖKHAN TURAN

 

GÖKHAN TURAN, 19 Temmuz 1975'de doğdu.

Antalya Lisesi'nden (1992) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (1996) mezun oldu. Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı'nı tamamladı (1996). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans (master) eğitimini tamamlayarak Kamu Hukuku Bilim Uzmanı (LL.M.) unvanını aldı 2000). Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi sıfatı ile akademik çalışmalar yaptı (1999-2000). Turan & Turan'a 1997'de katıldı. Antalya Barosu ve Milletlerarası Barolar Birliği üyesi. Türkçe İngilizce ve Fransızca bilmektedir. ÇALIŞMA ALANLARI: Ticaret Hukuku, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Sivil Havacılık ve Deniz Hukuku, Proje Finansmanı ve Yönetimi, İdare ve Vergi Hukuku, Sermaye Piyasası, Avrupa Birliği Hukuku ve uyum süreci, Yabancılar ve Yabancılar İçin Yatırım Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku.

 

Vekaletname Bilgileri    Avukatlar