SERMAYE PİYASASI

 

Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili temel hizmet alanları şunladır:

 

* Sermaye piyasası alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı aracı kuruluşların, bankaların, finans kurumlarının ve diğer şirketlerin temsili ve Türk sermaye piyasası hukuku konusunda bilgilendirilmesi,

 

* Gerek Türk piyasasında gerekse milletlerarası piyasalarda halka arz hâlinde hukukî müşavirlik ve Sermaye Piyasası Kurumu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde tüm temsil ve takip hizmetleri,

 

* Türk sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak şirket birleşmeleri ve devralmalar konusunda hukukî yardım.