TAAHHÜTLERİMİZ

 

Turan & Turan Avukatlık Bürosu çalışanları, müvekkil menfaatlerini merkez alır ve bu doğrultuda en hızlı çözüm için çalışırlar. Müvekkil ile ilişkide esas olan samimiyet, saygı ve nezaket; dışarı ile olan ilişkide ise tecrübe, akıl ve ketûmiyettir. Temel insan hakları, hukukun genel prensipleri, ahlâkî değerler, örf ve adetler dünyanın küreselleşen eğilimleri doğrultusunda ve tecrübe, akıl ve bilgi birikimi üçgeninde temel referanslardır.

 

Turan & Turan Avukatlık Bürosu kurumsal olarak ve ferden ulusal ve uluslararası her türlü iş ve işlemlerinde müvekkil menfaatlerini en üst değer olarak merkezîleştirir ve medenî milletler tarafından kabul edilen temel insan hakları, hukukun genel prensipleri, milletlerarası hukuk ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde, avukatlık meslek kurallarının değişen koşullara uygun yorumu doğrultusunda davranmayı taahhüt eder.

 

Turan & Turan Avukatlık Bürosu kurumsal olarak ve ferden her işte en iyi olma ilkesi işletilerek kanunlar tarafından yasaklanan haksız rekabetten kaçınır.

Tüm çalışmalarında tecrübe, akıl ve bilgi birikimi bir araya getirilmek suretiyle başarılacak işin vasıf ve mahiyetine göre ferdî ya da toplu çalışma teşvik ve tesis edilir. İşin akıl gerektirmesi hâlinde akla, tecrübeye ihtiyaç varsa tecrübeye, galibiyet bilgiye bağlı ise bilgiye göre yönlendirme yapılır ve genç dimağlara sahip çıkılır.

 

Turan & Turan Avukatlık Bürosu, yürüttüğü işlerde en kaliteli hizmeti ve iyi neticeyi taahhüt eder; ancak işin vasıf ve mahiyetine göre, neticenin gerçekleşme ihtimali işin başında müvekkile açıkça beyan edilir.

Turan & Turan Avukatlık Bürosu, müvekkillerinin her türlü bilgi ve belgelerini gizlilik ve ketûmiyet esaslarına uygun olarak muhafaza etmeyi taahhüt eder.

 

Görevimiz         Hakkımızda