TİCARİ DAVALAR

 

İş hayatını meydana getiren şirket ve şahısların ticarî sahadaki tüm ihtilâfları ticarî davaları oluşturmaktadır. Son derece kapsamlı olan bu alan, Turan & Turan'da çalışan avukatlar tarafından ihtisaslarına göre paylaşılmaktadır.

 

Ticarî davalar, Turan & Turan'ın en kapsamlı ve en fazla hizmet ürettiği alandır. Avukatları, alanlarında son derece tecrübelidir ve tüm sürece hâkimdir. Ticaret Mahkemeleri ile diğer Mahkemeler ve Yargıtay nezdinde görülen ticarî davalar müvekkil menfaatleri çerçevesinde en hızlı şekilde yönlendirilmektedir.

 

Bu bağlamda özellikle,

 

* Ulusal ve uluslararası şirket ve şahısların davalarına hazırlık aşaması, uzlaştırma ve tahkim,

 

* Dava takibi ve davanın neticesine göre Mahkeme ya da hakem kararlarının infazı,

 

* İstinaf ve temyize konu edilebilecek ticarî davalara ilişkin Mahkeme ya da hakem kararlarına karşı kanun yollarının takibi konularında hizmet üretilmektedir.

 

Turan & Turan, bu davalar sebebiyle iş hayatına yapmakta olduğu katkılar sebebiyle gurur duymaktadır.